Wednesday, April 16, 2008

Framandgjering

Eg veit ikkje korleis det har seg, men iblant får eg ei kjensle av framandgjering i forhold til Innboksen min. Og eg tenkjer: Kven er alle desse menneska? Kvifor skriv dei til meg? Er det noko dei vil? Ligg det noko under? I slike tilfelle tar eg meg gjerne ein tur rundt i korridorane, og når eg så kjem inn att på kontoret er som regel alt ved det gamle.