Sunday, February 25, 2007

Kveldstankar


Eg lurer på kva Kirsti Sparboe driv med på ein kveld som denne?

Vi blar i arkivet


Friday, February 23, 2007

Pippi-nytt

I nærmaste framtid skal vi ta for oss enkelte av dei mindre kjende sidene ved Pippi Langstrømpe.

Thursday, February 22, 2007

Eit møte

Han spurde kva eg var for ein kar og kor eg hadde tenkt meg og om eg tilfeldigvis hadde ein kjærast, og eg skjønte at uansett kva eg svarte så ville det bli feil. Eg blei derfor ganske letta då eg høyrde nokon rope på meg at eg skulle kome heim til middag.

Wednesday, February 21, 2007

Tilbake til kvardagen

Eg er tilbake frå ferie, og eg må seie det var eit nedslåande syn som møtte meg. Det at kaffitraktaren stod på og at det var ei uhumsk lukt overalt var no det minste. Verre var det å måtte fastslå at Haldor, som eg har kjent i alle år, ikkje duger til noko som helst. Han har no fått sparken permanent, og tanken om å få gifte seg med søster mi ein gong i juli kan han no berre gløyme. Eg trur at ting skal vere i gjenge att ganske snart og håper lesarane vil bere over med dette uheldige intermessoet.

Saturday, February 10, 2007

Ferie

Fiskerens Venn tar to vekers ferie. Kontoret vil likevel halde ope dei fleste dagar, og assistenten min, Haldor, som eg har all muleg tillit til, vil nok ta seg av dette paa beste vis.