Tuesday, November 27, 2007

Nattleg møte

I natt vakna eg av at bestefar min stod attmed senga.
- Kva gjer du her? sa eg.
Han såg på meg med eit glasaktig blikk og sa:
- I det siste har eg begynt å tenkje på alt eg gjekk glipp av mens eg framleis var i live. Om eg kanskje var for streng med meg sjølv.
- Det er vel litt seint å tenkje på det no, sa eg.
Då sukka han djupt og svarte:
- Du har rett i det. Det er vel litt seint no, ja.
Så blei han borte, og eg sovna ganske fort att. Og då eg vakna i dag tidleg, hadde eg truleg gløymt alt saman om det ikkje var for den svake lukta av pipetobakk som hang att i rommet.

Sunday, November 25, 2007

For å få julestemninga på skinner blar vi på ny i arkivet


Kor kjend er du?

Her kan internettet fort gi deg ein indikasjon. I dag googla eg meg sjølv og fekk ca. 3250 treff. Deretter gjorde eg det same med Dracula og fekk ca. 1.100.000 treff. Av det sluttar eg at eg er ganske kjend, men at eg framleis har litt å gå på.

Wednesday, November 21, 2007

Populær serie

I serien "Komplett uforståelege songar vi gjerne syng med på" er turen denne gongen komen til Ante-songen:

Manne gal'gá ædni gán'da læt nu bivnut jå
Håi-lá-lá låi-lá-lá låi-lá-lá låi lá låi-låi-lå.
Håi-lá låi-lá-lá låi-lá-lá låi-lá-lá låi lá låi-låi-lå
Håi-lá låi-lá-lá låi-lá-lá låi-llá-lá låi lá låi-låi-lå

Gå dan gabb'ba bæska biddjala jå baddjeli
de dat baddjenieidat birra jåradæmen - jå
Håi-lá etc.

Gå dan lච'¶egávti biddjala jå baddjelii
de dat dálo-nieidat birra jåradæmen - jå
Håi-lá etc.

Gå dan alit dræssa biddjala jå baddjelii
de dat riv' guniedat birra jåradæmen - jå
Håi-lá-lá låi-lá-lá låi-lá-lá låi lá låi-låi-lå.
Håi-lá låi-lá-lá låi-lá-lá låi-lá-lá låi lá låi-låi-lå
Håi-lá låi-lá-lá låi-lá-lá låi-llá-lá låi lá låi-låi-lå

Neste veke: "Sukiyaki".

Wednesday, November 7, 2007

Ein slik morgon

Då eg kom ut på kjøkkenet var alt stille, men eg var heilt sikker på at eg hadde høyrt nokon snakke om meg, og at ordet "suppegjøk" hadde falle, etterfølgt av ein tørr latter.