Saturday, January 27, 2007

Eit kjent fenomen


Dei fleste har vel opplevd det same, ein finn eit vakkert motiv, t.d. av Lusterfjorden, ein stiller inn, og straks kjem ein idiot med ryggsekk og stiller seg framfor og øydelegg alt saman.

3 comments:

Kvegtjuven said...

Eg har vel opplevd verre ting. Ein gong skulle eg ta eit bilde av kjærasten min, for å ha i lommeboka og vise fram til folk som ikkje hadde så pene kjærastar. Då kom far min, drita full, og velta over meg og knuste apparatet. Etterpå påstod han at det ikkje var han som hadde gjort det. Kjærasten gjorde det då også slutt ei snau veke etterpå.

Far til Kvegtjuven said...

Ein ålmenn regel er at ein ikkje skal tru eit ord av det sonen min seier.

Hr. Vaskebjørn said...

Ja, dette med kjærastar som gjer det slutt, kunne eg nok fortelja mange historier om.